Kaveritaidot

Kiusaaminen ja tunnetaidot -vanhempainilta vanhemmille

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kohderyhmä: Huoltajat

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 225 euroa + matkakulut


Turvallista ryhmää rakentamassa –koulutus ammattilaisille

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kohderyhmä: Opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 500 euroa + matkakulut


Tapakasvatus ja sosiaaliset taidot –koulutus oppilaille ja opiskelijoille

Monien perustaitojen, kuten lukemisen ja laskemisen rinnalla on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Koulutuksessa pohditaan mm. miten sosiaalisia taitoja voi kehittää ja miksi ottaa käyttöön hyvät tavat.

Kohderyhmä: Perusopetuksen ja 2. asteen oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 185 euroa + matkakulut