Kättä pidempää lapsivaikutusten arviointiin

Kuntalaispajat kuntalaisille

Lapsella on oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kuntalaispajoissa tuotetaan tietoa lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvoinnista. Tätä arki– ja kokemustietoa hyödynnetään lasten ja nuorten toiminnan kehittämisessä, kunnan  palveluissa sekä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden arvioinnissa.

Kohderyhmä: kuntalaiset (lapset, nuoret ja lapsiperheet)

Hinta: Neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa ja siihen sisältyy kuntalaispajat, materiaalin koonti ja esittely sovitulle kohderyhmälle (esim. luottamushenkilöt)


Lapsivaikutusten arvioinnin työkaluja –koulutus

Viranomaisten ja yritysten tekemillä
päätöksillä on usein vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Näitä vaikutuksia on hyvä tarkastella etukäteen ennen päätöksentekoa. Miten lapsia ja nuoria voi kuulla? Miten alle kouluikäisten lasten ääni saadaan kuuluviin? Tule kuulemaan ja kokeilemaan erilaisia tapoja ja välineitä avuksi päätöksentekoon.

Koulutus voidaan liittää osaksi kuntalaispajoja.

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Hinta: Neuvotellaan erikseen tilaajan kanssa ja siihen sisältyy kuntalaispajat, materiaalin koonti ja esittely sovitulle kohderyhmälle (esim. luottamushenkilöt)