Lisätietoa hankkeesta

Maahanmuuttajat ovat haavoittuvaisemmassa asemassa oleva väestöryhmä monessa asiassa, myös koronaan liittyen. Vieraskielisten henkilöiden osuus Suomen väestöstä on 8 %, mutta jopa 25% Suomen koronatartunnoista on todettu vieraskielisillä henkilöillä. Päteviä yleistyksiä ei voi tehdä, koska puhutaan hyvin monimuotoisesta väestön osuudesta, mutta tälle epäsuhdalle on tunnistettavissa monia syitä. Näitä ovat mm.

  • alhaisempi sosioekonominen asema
  • asuminen korostetusti isommissa kaupungeissa, joissa enemmän tartuntoja
  • asuminen ahtaammin, perhekoot suurempia
  • työt, joissa etätyöskentelymahdollisuuksia ei ole ja ihmiskontakteja tulee enemmän (esim. bussikuski, lähihoitaja)
  • kulttuurilliset piirteet, joissain isommissa yhteisöissä esim. sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kokoontumisiin liittyen
  • puutteet informaation saavutettavuudessa

Sairastumisriskin lisäksi maahanmuuttajat ovat haavoittuvaisemmassa asemassa suhteessa myös muihin koronaan liittyviin kuormittaviin tekijöihin. Kuormitus kasvaa ja muuttaa osittain myös muotoaan koronatilanteen pitkittyessä. Siksi onkin tärkeää, että jo viime vuonna kertyneet kokemukset tuen tarpeiden tunnistamisesta ja niihin reagoimisesta valjastetaan tehokkaammin kaikille avoimiksi orgaanisiksi toimintamalleiksi, joista mahdollisimman moni voi hyötyä.

Lisätietoja:

Koordinaattori
Heidi Karvonen
044 704 4401
heidi.karvonen@mll.fi