Koronatuki-keskustelut

Koronatuki-keskustelut ovat konkreettisia keskusteluja, joissa varmistetaan, että tarvittava tuki ja ajankohtainen tieto saavuttaa maahanmuuttajaperheitä Niiden kautta voidaan myös nopeasti reagoida, mikäli tiedon ja tuen saavutettavuus ei toteudu. Rohkaisemmekin kaikkia ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa, käymään läpi näitä keskusteluja asiakkaittensa ja ystäviensä kanssa.

Vinkkejä keskustelujen käymiseen löydät tästä linkistä. Myös Korona-foorumissa käydään läpi Koronatuki-keskustelujen sisältöjä.

Kun olet toteuttanut Koronatuki-keskustelun asiakkaan tai ystävän kanssa, täytäthän lyhyen kyselyn, jonka tarkoituksena on koota informaatiota arvioidaksemme tiedon ja tuen saavutettavuuteen liittyviä puutteita ja kehittääksemme yhteistyöverkoston voimin tukitoimenpiteitä eteenpäin. Vaikka näennäisesti arvioimme yksittäisiä Koronatuki-keskusteluja, keskusteluyhteys koronaan liittyvissä asioissa on moniulotteinen ja rinnalla kulkeminen pitkäkestoista. Voit vastata kyselyyn useamman kerran, jos käyt keskusteluja eri henkilöiden kanssa, kuitenkin vain kerran yhtä asiakasta/ystävää kohden.