Koronatuki

MLL:n Varsinais-Suomen piiri oli mukana ennaltaehkäisemässä koronaviruksen leviämistä, sekä helpottamassa tämän poikkeuksellisen ajan aiheuttamaa arjen kuormittavuutta kevään 2021 kestäneen Koronatuki-hankkeen kautta. Hankkeen rahoitti Eschner-säätiö

Hankkeen keskeisimpinä toimintamuotoina olivat Korona-foorumit sekä Koronatuki-keskustelut/-vierailut, jotka ovat tehostaneet informaation kulkua, rinnalla kulkemisen kulttuuria sekä ongelmakohtien esille nousemista ja niihin nopeaa reagoimista. Lisäksi hankeen aikana on tuotettu/koottu koronatukeen liittyviä materiaaleja. Hanketyö oli myös tiiviisti sidoksissa Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan rinnalla kulkemisen kulttuuriin, minkä avulla annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja palveluohjausta korona-aikana toiminnassa oleville vapaaehtoisille ja maahanmuuttajanaisille.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 7 Korona-foorumia maahanmuuttajien parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Lisäksi toteutettiin yhteensä 9 Koronatuki-vierailua verkon välityksellä pääasiassa kielikurssien ryhmiin yhteistyössä opettajien kanssa. Vierailujen kautta tavoitettiin 162 maahanmuuttajataustaista aikuista. Lisäksi raportoituja yksittäisiä Koronatuki-keskusteluja käytiin 22 kappaletta. Keskusteluja käytiin kuitenkin raportoitua määrää moninkertaisesti enemmän. Hankkeessa koottiin myös Työkalupakki, josta löytyy tietoa tietoa testauksesta, ennaltaehkäisystä ja virallisista ohjeistuksista. Työkalupakki on edelleen käytössä.

Koronatuki-hanketta koordinoi Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan koordinaattori Heidi Karvonen. Hankkeen asiantuntijakumppanina toimi infektiolääkäri ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja professori Jussi Mertsola.

Työkalupakki

Työkalupakista löydät muun muassa koronatesteihin, tartuntojen ennaltaehkäisyyn ja muuten koronaan liittyviä hyödyllisiä linkkejä virallisiin ohjeistuksiin. 

Tutustu työkalupakkiin tästä linkistä. 

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja:

Koordinaattori
Heidi Karvonen
044 704 4401
heidi.karvonen@mll.fi