Työnohjauspalvelut

Työnohjausta tarjotaan erityisesti sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan ammattiryhmille sekä järjestöjen työntekijöille.

Työnohjauksessa tutkitaan omaa työtä ja sitä kautta saadaan tukea erilaisiin työtilanteisiin, oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja johtajuuteen.

Lisätietoja työnohjauksen eettisistä periaatteista löytyy osoitteesta http://www.suomentyonohjaajat.fi/

Konsultaatiopalveluja tarjotaan erityisesti esimiehille: tukea esim. henkilöstöasioissa, muutosprosesseissa, toimintalinjojen suunnittelussa.

Lisätietoja
Juhani Rantanen
puh. 040-5496 012
juhani.rantanen(at)mll.fi