Työnohjauspalvelut

Työnohjausta tarjotaan erityisesti sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan ammattiryhmille sekä järjestöjen työntekijöille. Työnohjauksessa tutkitaan omaa työtä ja sitä kautta saadaan tukea erilaisiin työtilanteisiin, oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja johtajuuteen.

Lisätietoja työnohjauksen eettisistä periaatteista löytyy Suomen Työnohjaajien sivustolta.

Konsultaatiopalveluja tarjotaan erityisesti esimiehille: tukea esim. henkilöstöasioissa, muutosprosesseissa, toimintalinjojen suunnittelussa.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö
Juhani Rantanen
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi