ZempPari-koulutus

Varsinais-Suomen piiriltä tilattava koulutus on helppo tapa laittaa ZempPari-toiminta tehokkaasti käyntiin. Toimintaan mukaan lähtevät lukiolaiset sitoutuvat koulutukseen ja kymmeneen yhteiseen tapaamiseen tuettavien kanssa. Koulutukseen kuuluu myös säännöllistä toiminnan ohjausta.

Koulutuksen laajuus on 20 tuntia, siihen kuuluu kymmenen kahden tunnin koulutuskertaa. Päävastuu koulutuksesta on MLL:n kouluttajalla, ja vierailevina kouluttajina hyödynnetään erityisopettajia ja nuorisotyöntekijöitä.

Lukiolaisilla on mahdollisuus hyödyntää lukio-opinnoissaan suorittamansa koulutuksen ja tekemänsä vapaaehtoistyön zempparina. Koulutuksesta saa myös kurssitodistuksen, jolla voi myöhemmin toimia MLL:n kaveritoiminnan tukihenkilönä.

Koulutuksen sisältö

ZempPari-koulutus tarjoaa toimintaan ohjeistamisen lisäksi paljon muutakin nuoren vertaistukena toimimiseen liittyvää tietoa.

Koulutuskerrat:

  1. Ryhmäytyminen, minäkuva
  2. MLL:n esittely, etiikka ja vapaaehtoisuus
  3. Toiminnan esittely
  4. Toiminta käytännössä
  5. Lapsuus ja nuoruus
  6. Vuorovaikutus
  7. Tunne- ja kaveritaidot
  8. Erilaiset oppimistavat
  9. Lastensuojelu, salassapito, huolen puheeksi ottaminen
  10. Toiminnanohjaus, kokemusten vaihto ja koulutuksen päättäminen ja arviointi

Hinta: Koulutuksen hinta on 2000€ +matkakulut.

Tilaa ZempPari-koulutus:

Kehittämispäällikkö
Juhani Rantanen
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi