Toiminnan kuvaus

Toimintamalli

ZempPari-toiminta on Someron Kiiruun koulun ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin yhteistyössä kehittämää toimintaa. ZempPari-toiminta käynnistettiin vuonna 2016 vastaamaan yläkoululaisten oppilaiden tarpeeseen saada apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla.

ZempPari-toiminta on uudenlainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua. Toiminta pohjautuu MLL:n Varsinais-Suomen piirin kehittämään kaveritoimintaan. ZempPari-toiminnan keskiössä on lukiolaisen ja omaan opiskeluunsa tukea tarvitsevan yläkoululaisen muodostama pari. Pari sitoutuu tapaamaan kymmenen kertaa. Yhden oppitunnin mittaisia yhteisiä tapaamisia on 1–2 kertaa viikossa, joiden aikana lukiolainen auttaa yläkoululaista läksyjen tekemisessä ja kokeisiin valmistautumisessa.

Hyödyt

Toimintaan osallistuva yläkoululainen saa apua opiskeluunsa ja mielekästä tekemistä arkeensa oman zempparin avulla. Yläkoululaiselta edellytetään koulumotivaatiota, halua parantaa omia oppimistuloksiaan sekä koulutehtävien mukaan ottamista ZempPari-toiminnan tapaamisiin.

ZempParina toimii koulutukseen osallistunut luotettava vertaisikäinen lukio-opiskelija, joka voi koulutehtävissä auttamisen lisäksi keskustella myös mieltä askarruttavista asioista ja rohkaista sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Zemppari on oikeutettu myös säännölliseen toiminnan ohjaukseen.

ZempPariksi haluavat lukiolaiset sitoutuvat 20 tunnin koulutukseen ja kymmeneen yhteiseen tapaamiseen tuettavan kanssa. Suoritettua koulutusta ja tehtyä vapaaehtoistyötä voi hyödyntää lukio-opinnoissa. Toiminta tuo hyvää kokemusta nuorten auttamisesta ja sosiaalisten taitojen vahvistamisesta. Lisäksi zempparit saavat koko Suomessa kelpaavan MLL:n Kaveritoiminnan tukihenkilötodistuksen, eli heillä on täysi-ikäisinä mahdollista lähteä mukaan kaveritukihenkilöksi esimerkiksi varhaisen tuen asiakkaille.

ZempPari-toiminnan parityöskentelyssä toteutuu oppimisen ideaalimalli, sillä siinä on kyse yksityisopetuksesta. Parityöskentely oman ikäisen kanssa voi ratkaista myös mahdollisen auktoriteettiongelman. Toimintaan osallistuminen voi parhaimmillaan johtaa pitkäaikaiseen kaverisuhteeseen.