Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on ennaltaehkäisevää, tavoitteellista ja ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa. Pyrkimyksenä on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta, lisätä arkipäivän aktiivisuutta sekä tukea kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Lisäksi toiminta auttaa rakentamaan kulttuurien välistä yhteisymmärrystä ja kehittää erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä taitoja. Toiminnan keskeisinä piirteinä ovat aito uteliaisuus, ystävyys ja arjen jakaminen.

Ystävät tapaavat arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, kävelylenkillä, harrastuksissa, perhekahviloissa, kauppareissulla tai kotona. Toiminnassa mukana olevat suunnittelevat myös yhteisiä illanviettoja, työpajoja ja virkistäytymistä, jotka lisäävät yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Läheisissä ja pitkäikäisissä ystävyyssuhteissa ja turvallisessa ympäristössä maahanmuuttajaperheiden tarpeet sekä kokonaisvaltainen elämäntilanne tulevat ilmi huomattavasti paremmin kuin yksittäisissä asiakaspalvelutilanteissa. Tämän takia toiminnassa korostuu myös ammatillisen ohjauksen ja yhteistyön rooli. Ammattilaisen ohjauksessa maahanmuuttajaäidit usein myös kuulevat toiminnasta ensimmäistä kertaa ja rohkaistuvat hakemaan itselleen ystävää.

Vapaaehtoinen saa toimintaan perehdytyksen sekä jatkokoulutusta ja ohjausta. Mitään erityisosaamista ei vaadita, vaan avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen riittävät. Maahanmuuttajanainen ja vapaaehtoinen päättävät yhdessä, kuinka usein he tapaavat ja mitä haluavat tehdä tavatessaan. Myös lapset voivat olla mukana tapaamisissa. Parhaimmillaan toiminnassa mukana olevat saavat toisistaan elämänmittaiset ystävät.

Ystävää voi hakea täältä, kirjallisella hakemuksella tai ottamalla suoraan yhteyttä toiminnan koordinaattoriin.

Lisätiedot:

Koordinaattori
Heidi Latvala-White
044 704 4401
heidi.latvala-white@mll.fi