Perhekummitoiminta

Perhekummitoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lapsiperheiden ja odottavien perheiden vanhemmuutta ja elämänhallintaa sekä antaa voimia arkeen keskustelun, kuuntelun, yhdessä tekemisen ja arjen jakamisen keinoin.

Perhekummeja kaipaavat perheet ovat tavallisia lapsiperheitä, joiden tukiverkosto kaipaa vahvistusta, elämäntilanne on muuttunut tai perheen vanhempi kaipaa muusta syystä arkeen rinnallakulkijaa. Perhekummitoiminnan avulla tuetaan perheitä ajoissa ja ehkäistään ongelmien kasautumista. Perhekummitoiminta ei korvaa ammattityötä, mutta voi olla merkityksellinen tukimuoto sen ohella tai vaikka muiden tukimuotojen päättyessä.

Perhekummi on tavallinen luotettava aikuinen, joka haluaa vapaaehtoisesti antaa omaa aikaansa ja tukeansa perheelle. Perhekummi on käynyt MLL:n tukihenkilökoulutuksen ja hänet on soveltuvuushaastateltu tehtäväänsä. Perhekummilta tarkistetaan myös rikosrekisteriote. Lisäksi perhekummi saa säännöllisesti jatkokoulutusta ja ohjausta. Perhekummi on vaitiolovelvollinen ja häntä edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin.

Perhekummisuhde solmitaan lähtökohtaisesti vuodeksi perheen vanhemman ja perhekummin välille. Suhteen alkaessa tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään tuettavan ja mahdollisen yhteistyöverkoston kanssa perhekummisuhteen tavoitteet ja sovitaan käytännön asioista. Tuettava ohjautuu perhekummitoimintaan useimmiten neuvolan tai perhetyöntekijän kautta, mutta vanhempi voi myös itse hakea perheelleen perhekummia.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö
Juhani Rantanen
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi