Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilötoiminta on suunnattu 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on lastensuojelun asiakkuus.

Tukihenkilötoiminnassa vapaaehtoinen aikuinen on mukana lapsen tai nuoren elämässä ja hänen tukenaan, esimerkiksi silloin, kun lapsella tai nuorella on vähän kavereita tai hänellä ei ole vapaa-ajallaan mielekästä tekemistä. Lapsi tai nuori ja kaveri tapaavat tavallisesti kaksi kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Yhdessä voidaan esim. harrastaa, ulkoilla, käydä kirjastossa tai leipoa. Tärkeintä on aikuisen kiireetön läsnäolo ja luotettavan suhteen muodostuminen.

Tukihenkilö on tavallinen, luotettava aikuinen, joka toimii vapaaehtoisesti lapsen tai nuoren tukena. Tukihenkilö on käynyt MLL:n tukihenkilökoulutuksen ja hänet on soveltuvuushaastateltu tehtäväänsä. Lisäksi tukihenkilö saa säännöllisesti jatkokoulutusta ja ohjausta. Tukihenkilöltä edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin. Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen ja häneltä tarkistetaan rikosrekisteriote. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä.

Tukihenkilösuhde solmitaan lähtökohtaisesti vuodeksi. Lapsi tai nuori ohjautuu tukihenkilötoimintaan sosiaalityöntekijän ohjaamana.

Lisätiedot:

Juhani Rantanen
(Turun seutu)
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi

Sirpa Stenström
(Salon seutu)
044 535 5161
sirpa.stenstrom@mll.fi

Jonna Nurminen
(Vakka-Suomi)
044 077 0892
jonna.nurminen@mll.fi