Kaveritoiminta

Kaveritoiminta on ammatillisesti ohjattua ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista tukihenkilötoimintaa. Kaveritoiminta on suunnattu 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta.

Kaveritoiminnassa vapaaehtoinen aikuinen on mukana lapsen tai nuoren elämässä ja hänen tukenaan, esimerkiksi silloin, kun lapsella tai nuorella on vähän kavereita tai hänellä ei ole vapaa-ajallaan mielekästä tekemistä. Lapsi tai nuori ja kaveri tapaavat tavallisesti kaksi kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Yhdessä voidaan esim. harrastaa, ulkoilla, käydä kirjastossa tai leipoa. Tärkeintä on aikuisen kiireetön läsnäolo ja luotettavan suhteen muodostuminen.

Kaveritukihenkilö on tavallinen, luotettava aikuinen, joka toimii vapaaehtoisesti lapsen tai nuoren tukena. Kaveri on käynyt MLL:n tukihenkilökoulutuksen ja hänet on soveltuvuushaastateltu tehtäväänsä. Lisäksi kaveri saa säännöllisesti jatkokoulutusta ja ohjausta. Kaverilta edellytetään sitoutumista vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin. Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen ja häneltä tarkistetaan rikosrekisteriote. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä.

Kaverisuhde solmitaan lähtökohtaisesti vuodeksi. Lapsi tai nuori ohjautuu kaveritoimintaan useimmiten koulukuraattorin, koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän, ohjaamana. Myös perhe itse voi hakea lapselleen kaveria.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö
Juhani Rantanen
040 549 6012
juhani.rantanen@mll.fi