Miten käsitellä sotaa ja uutistulvaa lapsen kanssa

Vanhempainillan tavoitteena on auttaa vanhempia käsittelemään lapsensa kanssa Ukrainan sodan herättämiä ajatuksia ja tunteita. Tavoitteena on myös varmistaa, ettei kukaan lapsi koulussa tai muissa yhteisöissä joudu taustansa takia kiusatuksi tai syrjityksi.

On tärkeää antaa lapsille aikaa ja tilaa keskustella sodasta ja siihen liittyvästä uutistulvasta lapsen ikätaso ja elämäntilanne huomioiden. Lapsilla on oikeus saada tietoa, ja oikeus kokea olevansa turvassa. 

Aikuisilla on nyt suuri vastuu kaikkien lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Siksi on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat keskustelevat, miten yhdessä luoda lapsille turvaa ja tulevaisuususkoa. 

Tilaisuus voidaan järjestää fyysisesti tilaajan osoittamassa paikassa tai verkossa.


Koulutuksia on tilattavissa

  • alle kouluikäisten vanhemmille
  •  1.–4. luokkalaisten vanhemmille
  •  5.–9. luokkalaisten vanhemmille

Hinta
250€ + matkakulut