Päihdekasvatus

Alkoholi - jokaisen oma asia?

Vanhempainillassa tarjotaan ajankohtaista tietoa nuorten alkoholikäyttäytymisestä ja tarjotaan välineitä päihdekasvatuksen tueksi. Koulutuksessa keskustellaan esimerkiksi alkoholinkäytön vaikutuksesta nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten käyttöä voidaan ehkäistä ja miten asiasta tulisi puhua nuorten kanssa.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Ehkäisevässä päihdetyön koulutuksessa keskustellaan esimerkiksi päihteidenkäytön vaikutuksesta nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten käyttöä voidaan ehkäistä ja miten asiaa tulisi käsitellä nuorten kanssa.

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut