Mediakasvatus

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa?

Miten erilaiset verkkoympäristöt toimivat? Mikä digitaalisissa medioissa koukuttaa? Mitä on sopiva ruutuaika? MLL:n ajankohtainen mediakasvatuskokonaisuus käsittelee hyvinvointia digiajassa.

Vanhempaintilaisuudessa keskustellaan ja pohditaan yhdessä mitä on hyvinvointia edistävä mediankäyttö. Tilaisuudessa annetaan ajankohtaista tietoa siitä, miten mediankäyttö voi vaikuttaa lapsen tai nuoren kehitykseen, keskittymiseen, oppimiseen, nukkumisen tai sosiaalisiin suhteisiin.

Koulutuksia on tilattavissa

• alle kouluikäisten vanhemmille
• 1.–4. luokkalaisten vanhemmille
• 5.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
60 minuuttia

Hinta
250€ + matkakulut

Vanhempana digiajassa

Vanhempaintilaisuudessa vanhempi saa ajankohtaista tietoa muun muassa siitä, minkälaisessa mediaympäristössä tämän päivän lapsi tai nuori liikkuu, minkälaisia medioita ja mediasisältöjä hän kuluttaa ja mitä hän haluaa medialla tehdä ja saada aikaiseksi. Illan aikana vanhempi saa vinkkejä, miten ehkäistä mediankäyttöön liittyviä mahdollisia haittoja ja tukea lapsen tai nuoren turvallista ja mielekästä mediankäyttöä

Koulutuksia on tilattavissa

• 1.–4. luokkalaisten vanhemmille
• 5.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle

Vanhempaintilaisuudessa pohditaan nettikiusaamisen ja loukkaavan kohtelun syitä ja seurauksia. Aikuiset saavat tilaisuudessa ajankohtaista tietoa siitä miten toimia jos törmää kiusaamiseen tai loukkaavaan kohteluun netissä ja miten aikuinen voi tukea lapsen mediankäyttöä ja toisia kunnioittavaa käytöstä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Koulutuksia on tilattavissa

• 1.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta

Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset askarruttavat myös aikuisia.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien ja vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpiin tutkimustuloksiin, joiden avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä mediasisältöjä osana sitä.

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Mediakriittistä digielämää

On tärkeää, että lapsi ja nuori ymmärtää vastuunsa netissä liikkuessaan ja tiedostaa, että jokaiseen klikkaukseen liittyy vastuita ja seurauksia. Koulutuksessa pohditaan miten voimme varmistaa, että klikkauksillamme netissä on enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Koulutuksessa tarkastellaan mitä on kriittinen medianlukutaito ja miten sitä voidaan edistää ja kehittää.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Miten auttaa lasta ja nuorta suojautumaan seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta digiympäristöissä

Vanhempaintilaisuudessa annetaan ajankohtaista tietoa mitä on seksuaalinen houkuttelu ja häirintä. Tilaisuudessa aikuiset saavat opastusta siitä, miten opettaa lasta ja nuorta tunnistamaan houkuttelun ja häirinnän erilaisia muotoja sekä toimimaan epämiellyttävissä ja uhkaavissa tilanteissa.

Koulutuksia on tilattavissa

• 1.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Digitaalinen pelaaminen

Vanhempaintilaisuudessa keskustellaan digitaalisesta pelaamisesta harrastuksena ja oppimisen muotona. Tilaisuuden aikana pohditaan mitä on hyvinvointia edistävä pelaaminen ja mitä tehdä, jos herää huoli lapsen tai nuoren pelaamisesta.

Koulutuksia on tilattavissa

• 1.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut