Mediakasvatus

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa?

Miten erilaiset verkkoympäristöt toimivat? Mikä digitaalisissa medioissa koukuttaa? Mitä on sopiva ruutuaika? MLL:n ajankohtainen mediakasvatuskokonaisuus käsittelee hyvinvointia digiajassa.

Ruutujen lumo -vanhempainillan tarkoituksena on vahvistaa koko perheen digihyvinvointia tasapainottamalla mediankäyttöä virikkeiden tulvassa ja ymmärtämällä verkkoympäristöjen toimintalogiikkaa. Vanhempainilta paneutuu myös digimedian positiivisiin vaikutuksiin lapsen ja nuoren elämässä.

Koulutuksia on tilattavissa

• alle kouluikäisten vanhemmille
• 1.–4. luokkalaisten vanhemmille
• 5.–9. luokkalaisten vanhemmille

Kesto
60 minuuttia

Hinta
250€ + matkakulut

Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta

Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset askarruttavat myös aikuisia.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien ja vanhempien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpiin tutkimustuloksiin, joiden avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä mediasisältöjä osana sitä.

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Mediakriittistä digielämää

On tärkeää, että lapsi ja nuori ymmärtää vastuunsa netissä liikkuessaan ja tiedostaa, että jokaiseen klikkaukseen liittyy vastuita ja seurauksia. Koulutuksessa pohditaan miten voimme varmistaa, että klikkauksillamme netissä on enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Koulutuksessa tarkastellaan mitä on kriittinen medianlukutaito ja miten sitä voidaan edistää ja kehittää.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Tukea digiajan kasvattajille

Tukea digiajan kasvattajalle -vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu perheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen. 

Tilaisuuteen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, sosiaalisista medioista, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä. 

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut