Kiusaaminen ja sosiaaliset taidot

Ei kiusaamiselle

Vanhempainillassa pohditaan, mikä kaikki on kiusaamista, mitä on loukkaava kohtelu ja miten oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta ja kaveritaitoja voisi vahvistaa.  Illan aikana kuullaan oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta, esitellään koulun kiusaamisen vastaisen työn suunnitelma ja pohditaan vanhempien roolia kaveritaitojen tukemisessa ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. 

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Kuuntele ja kannusta yläkoululaista

Vanhempainiltaan kuuluu luento nuoruuden elämänvaiheesta ja siitä mitä nuoret toivovat tai tarvitsevat vanhemmiltaan. Illan aikana keskustellaan murrosiästä, koulunkäynnin tukemisesta sekä vanhemman ja nuoren vuorovaikutuksesta. 

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Miten tukea lapsen itsetuntoa

Tilaisuudessa pohditaan itsetunnon tärkeyttä, sen kehittymistä, sekä miten vanhempana voi vaikuttaa oman lapsen itsetuntoon. Koulutus soveltuu kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Hyvinvoivaa arkea

Illan tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa arjen yhteisistä raameista. Mitkä asiat ovat aikuisen päätettävissä ja mistä voidaan neuvotella lasten kanssa?

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Kiusaaminen ja tunnetaidot

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä, millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy.

Koulutuksessa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Lapsen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden tukeminen

Illan tavoitteena on tuoda esiin oman äidinkielen tärkeyttä lapsen kehityksen kannalta. Illassa puhutaan kaksi- ja monikielisyyden tukemisesta ja sen myönteisestä vaikutuksesta lapsen kielelliseen, kognitiiviseen ja koulutukselliseen kehitykseen. Samalla lisätään valmiuksia kasvattamiseen kahden kulttuurin välissä. Lisäksi illassa annetaan tietoa oman äidinkielen opetuksesta kouluissa sekä vapaa-ajan kielikerhoista

Kesto
Kaksi oppitunti

Hinta
250€ + matkakulut

Turvallista ryhmää rakentamassa

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä, millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy.

Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut