Kiusaaminen ja sosiaaliset taidot

Miten tukea lapsen itsetuntoa

Tilaisuudessa pohditaan itsetunnon tärkeyttä, sen kehittymistä, sekä miten vanhempana voi vaikuttaa oman lapsen itsetuntoon. Koulutus soveltuu kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Hyvinvoivaa arkea

Illan tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa arjen yhteisistä raameista. Mitkä asiat ovat aikuisen päätettävissä ja mistä voidaan neuvotella lasten kanssa?

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Kiusaaminen ja tunnetaidot

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä, millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy.

Koulutuksessa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Puhutaan kiusaamisesta

Keskustelua kiusaamisen tunnistamisesta, ehkäisemisestä ja lasten sosiaalisista verkostoista. Ilta auttaa ymmärtämään kiusaamiseen johtavia syitä ja muistuttaa, että jokaisella on vastuu ehkäistä kiusaamista ja myös puuttua siihen.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Lapsen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden tukeminen

Illan tavoitteena on tuoda esiin oman äidinkielen tärkeyttä lapsen kehityksen kannalta. Illassa puhutaan kaksi- ja monikielisyyden tukemisesta ja sen myönteisestä vaikutuksesta lapsen kielelliseen, kognitiiviseen ja koulutukselliseen kehitykseen. Samalla lisätään valmiuksia kasvattamiseen kahden kulttuurin välissä. Lisäksi illassa annetaan tietoa oman äidinkielen opetuksesta kouluissa sekä vapaa-ajan kielikerhoista

Kesto
Kaksi oppitunti

Hinta
250€ + matkakulut

Turvallista ryhmää rakentamassa

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen sekä sitä, millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy.

Illassa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut