Tukioppilaskoulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus

Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilaille. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä. Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskojen ryhmäyttämiseen sekä kiusaamisen ehkäisemiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Selvä elämä -koulutus

Selvä elämä -koulutus on tarkoitettu koulutetuille tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksessa keskustellaan mm. mitä päihteet ovat, miksi niitä käytetään ja mitkä tekijät suojaavat päihteiden väärinkäytöltä.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Yhteinen yhdenvertaisuus -koulutus

Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä, koulutusmallin ja sen lisäksi ohjeet tukioppilaille yhdenvertaisuus -kummitunnin suunnittelemiseen, käsitteistön sekä koulutusmallin harjoitteiden liitteet. Koulutuksen tavoitteena on purkaa nuorten ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita, jakaa tietoa, herättää ajatuksia ja antaa keinoja nuorten keskuudessa esiintyvään syrjintään puuttumiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Huomaan-koulutus

Koulutuksessa käsitellään kiusaamista ryhmäilmiönä sekä tukioppilaiden mahdollisuuksia ehkäistä kiusaamista, puuttua siihen sekä toimia kiusaamisen eri osapuolten tukena. Koulutus on toiminnallinen ja sen aikana suunnitellaan kummitunti seiskoille. 

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Kuulun! Tukioppilaat ryhmäyttäjinä -koulutus

Koulutuksessa vahvistetaan tukioppilaiden roolia turvallisen ryhmän edistäjinä ja tehdään useita erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia, joita tukioppilaat voivat hyödyntää itse toiminnassaan. Koulutus on erittäin toiminnallinen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
560€ (sis. koulutusmateriaalin)
Yksipäiväiseksi räätälöitynä 300 €

Lisätiedot:

Ina Vahalahti
040 518 7212
ina.vahalahti@mll.fi