Tukioppilaskoulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus

Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilaille. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä. Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskojen ryhmäyttämiseen sekä kiusaamisen ehkäisemiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
550€ (sis. koulutusmateriaalit ja matkakulut)

Selvä elämä -koulutus

Selvä elämä -koulutus on tarkoitettu koulutetuille tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksessa keskustellaan mm. mitä päihteet ovat, miksi niitä käytetään ja mitkä tekijät suojaavat päihteiden väärinkäytöltä.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
550€ (sis. koulutusmateriaalin)

Yhteinen yhdenvertaisuus -koulutus

Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä, koulutusmallin ja sen lisäksi ohjeet tukioppilaille yhdenvertaisuus -kummitunnin suunnittelemiseen, käsitteistön sekä koulutusmallin harjoitteiden liitteet. Koulutuksen tavoitteena on purkaa nuorten ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita, jakaa tietoa, herättää ajatuksia ja antaa keinoja nuorten keskuudessa esiintyvään syrjintään puuttumiseen.

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
550€ (sis. koulutusmateriaalin)

Lisätiedot:

Ina Vahalahti
040 518 7212
ina.vahalahti@mll.fi