Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisen häirinnän ehkäisy -koulutus

Oppitunnin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä seksuaalisesta häirinnästä, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten sitä tunnistetaan. Koulutus antaa työkaluja ottaa seksuaalinen häirintä puheeksi. Lisäksi lisätään oppilaiden tietoisuutta siitä, miten lapsi tai nuori voi suojautua seksuaaliselta häirinnältä ja saada apua sitä kohdattuaan. Oppitunneilla tarkastellaan ja pohditaan myös lasten ja nuorten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä liittyy.

Kesto
Yksi oppitunti