Päihdekasvatus

Ehkäisevää päihdetyötä nuorille

Oppilaille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on saada nuoret pohtimaan päihteitä ja niiden vaikutuksia käyttäjän omaan elämään, lähipiiriin sekä yhteiskuntaan sekä lisätä ymmärrystä tämän hetken päihdeilmiöistä, päihderiippuvuudesta sekä päihteiltä suojaavista tekijöistä.

Kesto
Kaksi koulupäivää (toiminnallinen koulutus yhdelle ryhmälle)
tai 1–3 oppituntia (luentona)

Hinta
Kahden päivän koulutus 550€ (sis. matkakulut)


Yksi oppitunti (45min): 150€ (+ matkakulut)
Mikäli samassa koulussa pidetään samana päivänä useampia oppitunteja on seuraava oppitunti aina +33 € (esim. neljä oppintuntia yhdessä koulussa saman päivän aikana: 249 €+ matkakulut)