Päihdekasvatus

Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Oppilaille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on saada nuortet pohtimaan päihteitä ja niiden vaikutuksia käyttäjän omaan elämään, lähipiiriin sekä yhteiskuntaan. Koulutuksessa käsitellään mm. päihteet, päihteiden käyttö ja niiden vaikutukset, päihderiippuvuus ja päihteiltä suojaavat tekijät

Kesto
Kaksi koulupäivää

Hinta
550€ (sis. materiaalit)