Mediakasvatus

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa?

Miten erilaiset verkkoympäristöt toimivat? Mikä digitaalisissa medioissa koukuttaa? Mitä on sopiva ruutuaika? MLL:n ajankohtaiset mediakasvatusoppitunnit käsittelevät hyvinvointia digiajassa.

Oppitunnilla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.  

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle

Oppitunnilla käsitellään nettikiusaamista ja loukkaavaa kohtelua digitaalisissa ympäristöissä. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Hyvinvointia digiarjessa oppitunti

Pienelle ryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

DIGIFIT-oppitunti

Pienelle ryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Mediataituri-oppitunnit

Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja ja ennaltaehkäistä median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaisia tietoja voi kertoa itsestään netissä? Miten voi toimia ikävässä nettitilanteessa? 

Kohderyhmä
Ala- ja yläkoulut, 2. asteen oppilaitokset

Kesto
Riippuu tilaajasta

Hyvinvoivaa digielämää -luennot

Luentojen tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja. Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medialukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiansa lisäten.

Kohderyhmä
2. asteen opiskelijat

Kesto
Riippuu tilaajasta