Mediakasvatus

Mediataituri-oppitunnit

Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja ja ennaltaehkäistä median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaisia tietoja voi kertoa itsestään netissä? Miten voi toimia ikävässä nettitilanteessa? 

Koulut voivat valita koulutuksen näkökulmaksi digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat. Oppituntien sisältö kohdennetaan oppilaiden ikätasolle vastaamaan juuri heidän ikäistensä mediankäyttöä.

Kohderyhmä
Ala- ja yläkoulut, 2. asteen oppilaitokset

Kesto
Riippuu tilaajasta

Hinta
Yksi oppitunti (45min): 160€
Kaksi oppituntia: 190€
Kolme oppituntia: 220€
+ matkakulut

Hyvinvoivaa digielämää -luennot

Luentojen tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja. Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medialukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiansa lisäten.

Luennon näkökulmaksi voi valita digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, mediakriittisyyden tai sosiaaliset mediat.

Kohderyhmä
2. asteen opiskelijat

Kesto
Riippuu tilaajasta

Hinta
Yksi oppitunti (45min): 160€
Kaksi oppituntia: 190€
Kolme oppituntia: 220€
+ matkakulut