Mediakasvatus

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa?

Miten erilaiset verkkoympäristöt toimivat? Mikä digitaalisissa medioissa koukuttaa? Mitä on sopiva ruutuaika? MLL:n ajankohtaiset mediakasvatusoppitunnit käsittelevät hyvinvointia digiajassa.

Ruutujen lumo -oppituntien tarkoituksena on lapsen ja nuoren digihyvinvointia tasapainottamalla mediankäyttöä virikkeiden tulvassa ja ymmärtämällä verkkoympäristöjen toimintalogiikkaa. Osallistavilla oppitunneilla käydään läpi MLL:n  paneudutaan myös digimedian positiivisiin vaikutuksiin lapsen ja nuoren elämässä.

Kohderyhmä
5.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia

Hinta
160€ + matkakulut

Mediataituri-oppitunnit

Oppituntien tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten turvallisia mediataitoja ja ennaltaehkäistä median mahdollisia haittoja. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liikkuu netissä? Voiko kaikkeen netistä löytyvään tietoon luottaa? Minkälaisia tietoja voi kertoa itsestään netissä? Miten voi toimia ikävässä nettitilanteessa? 

Kohderyhmä
Ala- ja yläkoulut, 2. asteen oppilaitokset

Kesto
Riippuu tilaajasta

Hinta
Yksi oppitunti (45min): 160€
Kaksi oppituntia: 190€
Kolme oppituntia: 220€
+ matkakulut

Hyvinvoivaa digielämää -luennot

Luentojen tavoitteena on lisätä, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden turvallisia mediataitoja, joita vahvistamalla ennaltaehkäistään myös median mahdollisia haittoja. Mediayhteiskunnan jäsenet eivät ole enää passiivisia vastaanottajia vaan median aktiivisia tulkitsijoita ja sisällöntuottajia. Taitava medialukija osaa suhtautua kriittisesti median esittämiin kuvastoihin sekä toimia itse meitä ympäröivässä mediakulttuurissa muita kunnioittaen sekä muiden että omaa hyvinvointiansa lisäten.

Kohderyhmä
2. asteen opiskelijat

Kesto
Riippuu tilaajasta

Hinta
Yksi oppitunti (45min): 160€
Kaksi oppituntia: 190€
Kolme oppituntia: 220€
+ matkakulut