Kaveritaidot

Kunnioittava kohtaaminen ja sosiaaliset taidot -koulutus

Monien perustaitojen kuten lukemisen ja laskemisen rinnalla on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Koulutuksessa pohditaan mm. miten sosiaalisia taitoja voi kehittää ja miksi ottaa hyvät tavat käyttöön.

Kohderyhmä
Koululaiset ja 2. asteen oppilaitosten opiskelijat

Kesto
Yksi oppitunti

Hinta
150€ + matkakulut