Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä -koulutus ammattihenkilöille ja työyhteisöille

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattiyhteisöjen tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä, ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää, madaltaa puheeksiottamisen kynnystä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten lapsi, nuori tai aikuinen voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Ammattiyhteisöt saavat myös työkaluja ja tietoa aiheen käsittelyyn.

Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustietoon, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä kuuluu.

Kohderyhmä:
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit, työyhteisöt

Kesto:
Kolme oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut