Mediataidot

Kasvattajana digiajassa -koulutus

Uudistetun kasvattajana digiajassa -koulutuksen päämääränä on vahvistaa vanhempien ja lasten kanssa toimivien ammattilaisten mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia.

Koulutukseen osallistuvat saavat ajankohtaista sekä monipuolista tietoa lasten ja nuorten median käytöstä, digitaalisesta pelaamisesta sekä sosiaalisista medioista. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa kohderyhmänä ovat lastentarhanopettajat ja päivähoidon muu henkilöstö, lastentarhanopettajat, luokanopettajat sekä koulun oppilashuoltoryhmät. Ammattikasvattajien tilaisuuksissa pohditaan, miten he voivat tukea vanhempia lasten mediakäytön ohjaamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. Koulutusten sisällöt räätälöidään vastaamaan tilaajan tarpeisiin.

Kohderyhmä:
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto:
Kolme oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut

Mediakasvatus osana seksuaalikasvatusta -koulutus 

Lapset ja nuoret elävät yltäkylläisessä mediamaailmassa, jossa myös seksuaalista sisältöä ja kuvastoa on paljon. Monet alaikäiset törmäävät pornoon tahallaan tai vahingossa. Seksuaaliset sisällöt sekä kiinnostavat että mietityttävät lapsia ja nuoria. Porno ja median seksuaalisten sisältöjen vaikutukset askarruttavat myös aikuisia. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattikasvattajien ymmärrystä lasten ja nuorten monimuotoisista mediaympäristöistä, antaa työkaluja yhdistää media- ja seksuaalikasvatus sekä ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpiin tutkimustuloksiin, joiden avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja seksiin liittyviä mediasisältöjä osana sitä.

Kohderyhmä
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Ongelmallinen pelaaminen ja netinkäyttö -koulutus

Ongelmallinen pelaaminen ja netinkäyttö on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä haaste. Pahimmillaan netti- ja peliriippuvuudesta koituu arjessa suoriutumisen vaikeuksia, syrjäytymistä, läheisten pahoinvointia, henkistä ja fyysistä pahoinvointia tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä.

Koulutuksessa tarkastellaan addiktion, ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden käsitteitä, sekä pohditaan ilmiön ympärillä olevia syy- ja seuraussuhteita. Tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa ilmiöstä sekä ennaltaehkäistä ongelmallista pelaamista ja netinkäyttöä, lisätä ymmärrystä ja tarjota samalla ammattikasvattajille työkaluja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään ongelmastaan.

Kohderyhmä
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Somen käyttömahdollisuudet ja tekijänoikeudet -koulutus

Koulutus pureutuu siihen, miten sosiaalisia medioita voi hyödyntää opetuksessa ja mitä opettajan tulee tietää tekijänoikeusasioista, esimerkiksi tv:n, elokuvien, valokuvien, YouTuben tai digilupien käytöstä opetuksen yhteydessä.

Kohderyhmä
Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
350€ + matkakulut