Lapsen kokemusmaailma ja vanhemmuus

Huomaa minut! -osallisuustyökalun käyttö -koulutus

Piirissämme kehitetty Huomaa minut! -osallisuustyökalu on tarkoitettu lapsen osallisuuden tukemiseen ja palautteen keräämiseen alle kouluikäiseltä lapselta. Koulutuksen materiaalina käytetään Huomaa minut! -opasta, joka on tarkoitettu selkeäksi ja helpoksi osallisuustyökaluksi toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja seurannan tueksi. Osallisuustyökalu sopii moneen toimintaympäristöön ja sen avulla on myös mahdollista tuottaa tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa.

Koulutuksessa opitaan miten Huomaa minut! -osallisuustyökalun avulla tuetaan positiivista vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä vahvistetaan lapsen asemaa asiakkaana. Osallistuja saa koulutuksesta Huomaa minut! -oppaan ja -vihon.

Kohderyhmä:
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto:
Neljä oppituntia

Hinta:
500€ + matkakulut

Tanssitan vauvaa -ryhmänohjauskoulutus

Tanssitan vauvaa on toiminnallinen ryhmä, jossa toiminta perustuu tanssilliseen liikuntaan. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä lihasvoimaa kehittävistä sarjoista. 

Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet liikunnallisen Tanssitan vauvaa -vertaisryhmän ohjaamiseen. Koulutuksesta saat käyttöösi Tanssitan vauvaa -toimintamallin, joka sisältää materiaalin ja ohjeet kymmenen toimintakerran ohjaamiseen.

Kohderyhmä
Päivähoidon ammattilaiset, lastenhoitajat

Kesto
Kaksi päivää (n. 15h)

Hinta
2000€ (sisältää materiaalin sekä aamu- ja iltapäiväkahvit molempina koulutuspäivinä)

Vauvan silmin -koulutus

Koulutuksessa työntekijä saa välineitä ohjata vanhempaa kurkistamaan vauvan kokemusmaailmaan. Mentalisaation avulla vanhempi osaa vastata riittävän usein lapsen tarpeisiin oikein myös haastavissa arjen tilanteissa. Mentalisaatio edesauttaa tunnetilojen tunnistamista, myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen itsetuntemuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen tukemista.

Koulutuksessa käydään läpi mentalisaatioperusteista reflektiivistä työotetta, jota työntekijä voi käyttää omassa perheiden kanssa tehtävässä työssään ja vanhemmuuden tukemisessa. Työmenetelmiä ovat vauvahieronta ja kosketus.

Kohderyhmä
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto
Kahdeksan oppituntia

Hinta
1600€ + matkakulut. Koulutus on mahdollista järjestää joko Perhetalo Heidekenillä tai tilaajan osoittamassa paikassa. 

Yhdessä vanhempana -ohjaajakoulutus

Yhdessä vanhempana materiaali on kehitetty ennaltaehkäisevän parisuhdetyön tueksi. Koulutuksen tavoitteena on saada valmiudet ohjata vanhempia pohtimaan esimerkiksi omaa ja perheen vointia, jaksamista ja arkeen liittyviä toiveita ja haaveita. Parisuhdetoiminta on tarkoitettu vanhemmille, jotka kaipaavat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta pariskunnilta. Ryhmä muodostetaan ilmoittautuneista pariskunnista.

Toiminta ei ole tarkoitettu pariskunnille, joilla on vakavia parisuhdeongelmia tai jotka ovat parisuhdeterapian tarpeessa.

Koulutus antaa työntekijälle valmiudet parisuhdetoiminnan ohjaamiseen ja ohjeet viiden toimintakerran toteuttamiseen.

Kohderyhmä
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut

Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op)

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. 

Jututtamon ohjaajakoulutus tarjoaa menetelmän keskustelun herättämiseen . Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kohderyhmä
Lapsista ja perheistä kiinnostuneet vapaaehtoiset ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset

Kesto

3 lähiopetuskertaa (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävät ja ennen viimeistä kertaa toteutettava 1–2 kerran harjoittelu

Hinta
Pyydä tarjous