Kaveritaidot

Turvallista ryhmää rakentamassa 
-koulutus

Koulutuksessa pohditaan turvallisen ryhmän vaikutusta kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen, sekä sitä millaisista rakennusaineista turvallinen ryhmä syntyy. Koulutuksessa puhutaan myös sosiaalisista taidoista, kiusaamisesta ja siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta.

Kohderyhmä
Opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit

Kesto
Kolme oppituntia

Hinta
500€ + matkakulut