Tietoa kouluille

MLL toimii tiiviissä yhteistyössä varsinaissuomalaisten koulujen ja oppilaitosten kanssa: järjestämme tukihenkilöitä oppilaiden arkeen, 
kohtaamme vanhempia ja 
koulutamme niin ammattikasvattajia kuin oppilaitakin. 

Tutustu MLL:n aineistoihin kouluille

Lukumummi- ja -vaaritoiminta

Lukumummi- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia ja innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. -luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen tai jotka muuten hyötyisivät turvallisen aikuisen läsnäolosta. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken.

Lue lisää lukumummi- ja -vaaritoiminnasta

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta edistää hyvien toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa! 

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.

Media- ja päihdekasvatus

Järjestämme media- ja päihdekasvatusta niin päiväkotien vanhempainilloissa, ala- ja yläkouluissa kuin myös toisen asteen oppilaitoksissa.

Lue lisää media- ja päihdekasvatuksen koulutuksistamme

Päivätyökeräys

Päivätyökeräyksellä kerätään varoja MLL:n lasten ja nuorten yksinäisyyttä ehkäisevän työn tueksi. MLL edistää koulurauhaa esimerkiksi kouluttamalla tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia sekä rakentamalla toimintamalleja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.