Tietoa kouluille

MLL toimii tiiviissä yhteistyössä varsinaissuomalaisten koulujen ja oppilaitosten kanssa: järjestämme tukihenkilöitä oppilaiden arkeen, 
kohtaamme vanhempia ja 
koulutamme niin ammattikasvattajia kuin oppilaitakin. 

Tutustu MLL:n aineistoihin kouluille

Tilaa MLL:n koulutus tai vanhempainilta.

Lukumummi- ja -vaaritoiminta

Lukumummi- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia ja innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. -luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen tai jotka muuten hyötyisivät turvallisen aikuisen läsnäolosta. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken.

Lue lisää lukumummi- ja -vaaritoiminnasta

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta edistää hyvien toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa! 

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.

ZempPari-toiminta

ZempPari-toiminta on kouluille erinomainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua ja tarjota lukiolaisille mahdollisuus saada kokemusta vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimisesta.

Vertaistuen malliin pohjautuvan toiminnan avulla yläkoululaiset oppilaat saavat lukio-opiskelijoilta apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla. 

Lue lisää ZempPari-toiminnasta

Media- ja päihdekasvatus

Järjestämme media- ja päihdekasvatusta niin päiväkotien vanhempainilloissa, ala- ja yläkouluissa kuin myös toisen asteen oppilaitoksissa.

Lue lisää media- ja päihdekasvatuksen koulutuksistamme

Päivätyökeräys

Päivätyökeräyksellä kerätään varoja MLL:n lasten ja nuorten yksinäisyyttä ehkäisevän työn tueksi. MLL edistää koulurauhaa esimerkiksi kouluttamalla tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia sekä rakentamalla toimintamalleja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. 

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2019/1071, 2.12.2019
Keräyksen toimeenpanoaika: 2.12.2019–1.12.2021
Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Lapsi- ja perhetoimintaan; perhekeskustoimintaan, perhekeskus Marakatin toimintaresurssien hankkimiseen, vertaisryhmätoimintaan, lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan, kaveritoimintaan ja lastenhoitoapuun sekä nuorisotoimintaan; tukioppilaiden koulutukseen, nuorten tukihenkilötoimintaan, päihteiden vastaiseen työhön, koulukiusaamisen ehkäisyyn ja nuorten turvalliseen netin käyttöön.