Tietoa kouluille

MLL toimii tiiviissä yhteistyössä varsinaissuomalaisten koulujen ja oppilaitosten kanssa: järjestämme tukihenkilöitä oppilaiden arkeen, 
kohtaamme vanhempia ja 
koulutamme niin ammattikasvattajia kuin oppilaitakin. 

Tutustu MLL:n aineistoihin kouluille

Tilaa MLL:n koulutus tai vanhempainilta.

Lukumummi- ja -vaaritoiminta

Lukumummi- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia ja innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. -luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen tai jotka muuten hyötyisivät turvallisen aikuisen läsnäolosta. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken.

Lue lisää lukumummi- ja -vaaritoiminnasta

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta edistää hyvien toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa! 

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.

ZempPari-toiminta

ZempPari-toiminta on kouluille erinomainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua ja tarjota lukiolaisille mahdollisuus saada kokemusta vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimisesta.

Vertaistuen malliin pohjautuvan toiminnan avulla yläkoululaiset oppilaat saavat lukio-opiskelijoilta apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla. 

Lue lisää ZempPari-toiminnasta

Media- ja päihdekasvatus

Järjestämme media- ja päihdekasvatusta niin päiväkotien vanhempainilloissa, ala- ja yläkouluissa kuin myös toisen asteen oppilaitoksissa.

Lue lisää media- ja päihdekasvatuksen koulutuksistamme

Päivätyökeräys

Päivätyökeräyksellä kerätään varoja MLL:n lasten ja nuorten yksinäisyyttä ehkäisevän työn tueksi. MLL edistää koulurauhaa esimerkiksi kouluttamalla tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia sekä rakentamalla toimintamalleja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. 

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallituksen arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2021/1673, 9.12.2021
Keräyksen toimeenpanoaika: 9.12.2021–
Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen:

  • Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia puhuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toteutettavaan toimintaan, kuten esimerkiksi Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toimintaan 
  • Vertaistukitoimintaan sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa digitaalisissa ryhmissä
  •  Perhekeskusten ja muiden vastaavien kaikille avointen ja maksuttomien kohtaamispaikkojen ylläpitämiseen sekä yhteisöllisten tapahtumien ja toimintamuotojen (mm. askartelu, laulu, ruokailu ja keskustelu yhdessä) järjestämiseen kyseisissä tiloissa 
  • Lasten ja nuorten vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja perhekummien kouluttamiseen sekä tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen 
  • Paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen
  • Tukioppilaiden koulutukseen ja tukioppilaille suunnattujen leirien järjestämiseen, päihteiden vastaiseen työhön nuorten parissa, koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä nuorten turvalliseen netin käyttöön liittyviin koulutuksiin