Perhekeskustoiminta

Avoimet kohtaamispaikat

MLL tarjoaa saavutettavia, avoimia kohtaamispaikkoja laajasti Varsinais-Suomessa. Sinne voi tulla tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa perheiden voimavaroja, tukea yhteisöllisyyttä sekä tarjota vertaistukea ja varhaista tukea arjen pulmiin. Se on myös paikka, jossa itse voi osallistua toiminnan järjestämiseen yhdessä muiden kanssa. Kohtaamispaikka toimii vahvassa kumppanuudessa kunnan, MLL:n paikallisyhdistyksen, MLL:n piirin ja muiden toimijoiden kanssa. Sote-uudistuksen myötä se asemoituu osaksi perheasemien toimintaa.

Avoimien kohtaamispaikkojen kävijät ovat tavallisia lapsiperheitä, monesti alle kolmivuotiaiden lasten perheitä. Lapset osallistuvat joko vanhempien tai heille läheisten aikuisten kanssa. Avoimissa kohtaamispaikoissa jutellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan asiantuntija-alustuksia. 

MLL:n avointen kohtaamispaikkojen pohja rakentuu perhekahvilatoiminnan ympärille. Varsinais-Suomessa on yli 70 MLL:n perhekahvilaryhmää käynnissä viikottain. Kaikkiaan käyntejä on vuosittain yli 50 000.

MLL:n perhekahvila on kynnyksetön kohtaamispaikka, ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. MLL:n toiminnassa arvostetaan vanhemman mahdollisuutta olla itse mukana kehittämässä palveluja ja omaan elämäänsä liittyviä ratkaisuja. Toiminta voi olla myös ammattilaisen ohjaamaa.

MLL:n Varsinais-Suomen alueen avoimien kohtaamispaikkojen yhteystiedot.

Perheiden hyvinvointipuntari on nyt julkaistu

MLL:n Varsinais-Suomen piirissä teetettiin hyvinvointikysely vuonna 2018. Kyselyn tavoitteena oli muodostaa hyvinvointipuntari: kattava kuva siitä, millaisia vaikutuksia vertaistoimintaan osallistumisella on perheille, jotka osallistuvat MLL:n avoimeen toimintaan. Kysely kohdennettiin Marakatin (Turku), Satelliitin (Raisio), Mukulavintin (Laitila) ja Ipana-Messin (Uusikaupunki) perheille, mutta kyselyyn vastaaminen oli mahdollista koko Varsinais-Suomessa.

Lapsiperheiden hyvinvoinnin perusta on arjessa, lasten ja perheiden omissa sosiaalisissa verkostoissa ja ympäristössä. Hyvinvointipuntari alleviivaa sitä, että MLL:n avoimet kohtaamispaikat ovat merkittävä osa perheiden paikallista tukiverkostoa. Perheiden näkökulmasta kaiken tuen ei tarvitse olla ammattiapua: myös vertaistuki on tehokasta ja kustannuksia säästävää, ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lataa Perheiden hyvinvointipuntari 2018 tästä.

MLL osana perhekeskusverkostoa

Perhekeskuksia tulee Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) myötä jokaiseen 18 Suomen maakuntaan.

MLL:ssa on työskennelty jo pitkään lapsiperheiden ongelmien ennalta ehkäisemiseksi tarjoamalla tukea arjen jaksamiseen, voimavarojen vahvistamiseen ja hyvään vanhemmuuten. MLL:n Varsinais-Suomen piirin alueen perhekeskuksissa ja perhekahviloissa perheet saavat apua ja tukea jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

MLL:n Varsinais-Suomen piiri tarjoaa vapaaehtoisilleen ammatillista ohjausta, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata vapaaehtoista ja siten vahvistaa varhaisen tuen tarjontaa paikallisesti.

Lisätietoja:
Katja Rippstein, järjestöpäällikkö
p. 045 132 6736
katja.rippstein(at)mll.fi