Perheiden päivä

Vuonna 2018: kiitos Salo!

 

Perheiden päivän (15.5.) kunniaksi kiitämmme vuosittain varsinaissuomalaista kuntaa, joka on ollut edistyksellinen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Tänä vuonna haluamme kiittää Salon kaupunkia rohkeasta ja ennakkoluulottomasta tavasta etsiä keinoja perheiden palvelujen parantamiseksi!

Lapsiperheiden kynnystä avun löytämiseen on Salossa pyritty madaltamaan mm. helposti tilattavan ja ennaltaehkäisevän lastenhoitotoiminnan mahdollistamisella, laajalla avointen kohtaamispaikkojen verkostolla sekä tarjoamalla vapaaehtoisia tukihenkilöitä sitä tarvitseville. Lisäksi Salo tekee erityisen tavoitteellista yhteistyötä järjestöjen kanssa ja on ottanut esimerkillisesti kolmannen sektorin mukaan yhteiseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaiseen kehittämistyöhön.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ja sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen vastaanottivat kiitoksemme maanantaina 14.5. klo 10.15 Salon kaupungintalolla kaupunginjohtajan huoneessa.

Kiitosdelegaatiomme kokoonpano oli puheenjohtaja Jussi Mertsola, toiminnanjohtaja Janina Andersson, Salon alueella työskentelevät koordinaattorimme Sirpa Stenström ja Enni Lindberg sekä paikallisyhdistysten edustajina Heli Rannikko (MLL:n Muurlan paikallisyhdistyksen pj) ja Helena Hietala (MLL:n Halikon paikallisyhdistyksen pj).


 

Vuonna 2017: kiitos Turku!

 

Perheiden päivän (15.5.) kunniaksi MLL:n Varsinais-Suomen piiri kiittää vuosittain varsinaissuomalaista kuntaa, joka on ollut edistyksellinen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Vuoden 2017 kiitos annettiin Turun kaupungille perjantaina 12.5. Perhetalo Heidekenillä. Kiitoksen antoivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Taina Salmi, toiminnanjohtaja Janina Andersson ja järjestöpäällikkö Katja Rippstein. Kiitoksen vastaanottivat Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

MLL:n Varsinais-Suomen piiri haluaa kiittää kuntaa, joka on tehnyt esimerkillistä työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. "Haluamme kiittää Turkua kaupungin pyrkimyksistä siirtää painopistettä yhä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin lasten ja nuorten hyväksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat uudet liikuntaharrastuskerhot kouluissa ja Turun päätös säilyttää subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Tämän lisäksi kiitämme Turkua siitä, että kaupunki valmistautuu sote-muutokseen tekemällä kumppanuussopimuksia yhä useamman järjestön kanssa. Tämä lupaa hyvää hyvinvoinnin edistämisen työlle tässä muutosten ilmapiirissä", totesi MLL:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Taina Salmi.

 

Toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoi olevansa erittäin iloinen kaupungin saamasta huomionosoituksesta, sillä järjestöyhteistyötä on hyvinvointitoimialalla kehitetty suunnitelmallisesti koko kuluvan vuoden ajan. "Olemme tehneet lastensuojelussa muutosta jo pitkään ja nyt näyttää selvästi siltä, että pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Tästä saamme kiittää hyvää järjestöyhteistyötä, sillä yksin emme olisi pystyneet muutosta tekemään", Riitta Liuksa kiitteli.

 

Vapaa-aikatoimiala ja sivistystoimiala panostavat merkittävästi Turun Liikkuva koulu -hankkeen avulla sekä taloudellisesti että toiminnallisesti lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. "Tavoitteena on pitkäjänteisesti luoda kaupunkitasoinen, monialaista yhteistyötä vaativa toimintatapa lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi", kertoi Liuksa.