LAPE-muutos ja sote-uudistus

LAPE-muutos vahvistaa lapsiperheiden palveluita

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta.

Lupa auttaa! -hanke on Varsinais-Suomen oma LAPE-hanke.

MLL:n Varsinais-Suomen piiri on mukana Vakka-Suomen pilotissa. Pilotin tavoitteena on vahvistaa avointen kohtaamispaikkojen asemaa perhekeskusverkostossa. Lue lisää perhekeskustoiminnastamme.

Lisätietoja
Katja Rippstein
045 132 6736
katja.rippstein(at)mll.fi

Miten sote-uudistus vaikuttaa MLL:n toimintaan Varsinais-Suomessa

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen.

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa.

Hankkeen avulla lisätään järjestöjen yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Lisäksi hankkeen etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin asiakkaiden äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden mahdollistajina. Hanke käynnistyi 1.8.2017, ja se toteutetaan STM:n tukemana Veikkauksen tuotoilla osana STEA:n Järjestö 2.0. -avustuskokonaisuutta, jonka valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Soste. Hanke kestää kolme ja puoli vuotta. Voit seurata hankkeen etenemistä Facebookissa ja Twitterissä.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson työskentelee hankkeen asiantuntijana.

Lisätietoja
Janina Andersson
040 509 8998
janina.andersson(at)mll.fi