Palvelukartta pdf-muodossa

Kouluille ja kasvattajille (pdf)


OPPAAT NEUVOLOILLE

 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mitä vauva miettii? Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen -opas on tarkoitettu neuvolatyöntekijöille, jotka kohtaavat odottavia perheitä. Siinä tarkastellaan äitiysneuvolatoiminalle asetettuja kansallisia tavoitteita vanhempien mentalisaatiokyvyn edistämisen näkökulmasta. Opasta on mahdollista lukea verkkojulkaisuna MLL:n kotisivuilla.

Ammattilaisille

Ammatilliset perhepalvelut

Kouluille

Koulutuspalvelut (räätälöidyt tilauskoulutukset eri kohderyhmille)

Lastenhoitotoiminta

Perhekeskustoiminta

Työnohjauspalvelut

Vapaaehtoista tukea lapsiperheille

  • Perhekummitoiminta
  • Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Vapaaehtoiset tukihenkilötoiminnat lapsille ja nuorille

  • Kaveritoiminta
  • Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

Vertaisryhmät


 

MLL:n Varsinais-Suomen piiri kiitti Turun kaupunkia Perheiden päivän kunniaksi

Perheiden päivän (15.5.) kunniaksi MLL:n Varsinais-Suomen piiri kiittää vuosittain varsinaissuomalaista kuntaa, joka on ollut edistyksellinen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Tämän vuoden kiitos annettiin Turun kaupungille perjantaina 12.5. Perhetalo Heidekenillä. Kiitoksen antoivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Taina Salmi, toiminnanjohtaja Janina Andersson ja järjestöpäällikkö Katja Rippstein. Kiitoksen vastaanottivat Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

 

MLL:n Varsinais-Suomen piiri haluaa kiittää kuntaa, joka on tehnyt esimerkillistä työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. "Haluamme kiittää Turkua kaupungin pyrkimyksistä siirtää painopistettä yhä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin lasten ja nuorten hyväksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat uudet liikuntaharrastuskerhot kouluissa ja Turun päätös säilyttää subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Tämän lisäksi kiitämme Turkua siitä, että kaupunki valmistautuu sote-muutokseen tekemällä kumppanuussopimuksia yhä useamman järjestön kanssa. Tämä lupaa hyvää hyvinvoinnin edistämisen työlle tässä muutosten ilmapiirissä", totesi MLL:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Taina Salmi.

 

Toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoi olevansa erittäin iloinen kaupungin saamasta huomionosoituksesta, sillä järjestöyhteistyötä on hyvinvointitoimialalla kehitetty suunnitelmallisesti koko kuluvan vuoden ajan. "Olemme tehneet lastensuojelussa muutosta jo pitkään ja nyt näyttää selvästi siltä, että pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Tästä saamme kiittää hyvää järjestöyhteistyötä, sillä yksin emme olisi pystyneet muutosta tekemään", Riitta Liuksa kiitteli.

 

Vapaa-aikatoimiala ja sivistystoimiala panostavat merkittävästi Turun Liikkuva koulu -hankkeen avulla sekä taloudellisesti että toiminnallisesti lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. "Tavoitteena on pitkäjänteisesti luoda kaupunkitasoinen, monialaista yhteistyötä vaativa toimintatapa lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi", kertoi Liuksa.