Koronatuki

26.3.2021

MLL:n Varsinais-Suomen piiri on mukana ennaltaehkäisemässä koronaviruksen leviämistä, sekä helpottamassa tämän poikkeuksellisen ajan aiheuttamaa arjen kuormittavuutta kevätkauden kestävän Koronatuki-hankkeen kautta. Hankkeen on rahoittanut Eschner-säätiö. 

Hankkeen keskeisimpinä toimintamuotoina ovat Korona-foorumit, Koronatuki-vierailut, sekä  Koronatuki-keskustelut, joiden tarkoituksena on tehostaa rinnalla kulkemisen kulttuuria, informaation saavutettavuutta sekä ongelmakohtien esille nousemista ja niihin nopeaa reagoimista.

Koronatuki-hankkeen keskiössä ovat Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan vahvat verkostot ja jo olemassa oleva rinnalla kulkemisen kulttuuri. Vuoden aikana kertyneet käytännön kokemukset koronan tuomista haasteista ja niihin vastaamisesta maahanmuuttajaperheissä luovat pohjaa tukitoimenpiteille. Koronatuen tuottama sisältö ja toiminta on kuitenkin avointa kaikille.

Koronatuki-hanketta koordinoi Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan koordinaattori Heidi Karvonen. Hankkeen asiantuntijakumppanina toimii infektiolääkäri ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja professori Jussi Mertsola.

Korona-foorumit

Korona-foorumit on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille ja ammattilaisille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa. Tarkoituksena on tarjota vahva yhteistyöverkosto, ajankohtaista tietoa, konkreettisia välineitä ja vertaistukea maahanmuuttajaperheiden tukemiseen koronaan liittyvissä kysymyksissä. 

Lue lisää Korona-foorumeista tästä linkistä.

Koronatuki-vierailut

Koronatuki-vierailut ovat hankkeen puitteissa tehtyjä etävierailuja maahanmuuttajaryhmiin. Vierailun tarkoituksena on käydä koronaan liittyviä keskeisimpiä ja ajankohtaisia asioita yhdessä läpi selkokielellä, sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin ja tuen tarpeisiin.

Lue lisää Koronatuki-vierailuista tästä linkistä.

Koronatuki-keskustelut

Koronatuki-keskustelut ovat konkreettisia keskusteluja, joissa varmistetaan, että tarvittava tuki ja ajankohtainen tieto saavuttaa maahanmuuttajaperheitä, ja joiden kautta voidaan nopeasti reagoida, mikäli tiedon ja tuen saavutettavuus ei toteudu. 

Lue lisää Koronatuki-keskusteluista tästä linkistä.

Lisätiedot:

Koordinaattori
Heidi Karvonen
044 704 4401
heidi.karvonen@mll.fi