Mentalisaatioperusteinen työote / Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmäohjaajakoulutus, Turku

Aika: 4.4.2019 klo 09:00
Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku

Koulutuspäivät:

to 4.4.2019 klo 9-16 (torstai)

ma 8.4.2019 klo 9-16 (maanantai)

ma 6.5.2019 klo 9-16 (maanantai)

ma 13.5.2019 klo 9-16 (maanantai)

Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta tai asiakaskohtaamisia 8-12 kertaa.  Koulutuskokonaisuuteen sisältyy lisäksi kolme syventävää työnohjauksellista koulutuspäivää (5 h/ päivä), joista viimeisessä jaetaan todistukset. Näiden aikataulusta (syksy 2019) sovitaan koulutusryhmän kanssa erikseen. Koulutukseen otetaan hakemusten perusteella 20 osallistujaa.

Tarkemmat koulutustiedot sekä koulutuskutsu lähetetään koulutukseen valituille hakuajan päätyttyä.
Koulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen yksilö - ja ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin.

Koulutus

  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista asiakastyössä.

  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.

  • tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella omaa tunnekokemusta asiakkaan kohtaamisessa ja lisää hänen omaa mentalisaatiokykyänsä.

  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Kouluttajina toimivat mentalisaatioperusteisen perhetoiminnan kouluttajat
Johanna Franska, Rea Metsäpalo ja Juhani Rantanen (lisäksi työnohjaaja)

Koulutuksen kampanjahinta NYT: 545 €/ henkilö (norm. 750 €/henkilö) sisältää koulutusmateriaalit ja MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen –perheryhmänohjaajan oppaan tai Lapsi mielessä –vanhempainryhmän ohjaajan oppaan sekä koulutuksen teoriataustaan liittyviä artikkeleja ja kirjallisuusvinkkejä. MLL vastaa koulutuskokonaisuuden ja koulutuspäiviin sisältyvien ruokailujen kustannuksista.

Koulutukseen hakeminen
MLL:n mentalisaatioperustaiseen työote/ Vahvuutta Vanhemmuuteen perheryhmäohjaajakoulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Koulutukseen voi hakea henkilö, jolla on sosiaali-, terveys tai kasvatusalan koulutus. Lisäksi edellytetään kokemusta perheiden tai vanhempien kanssa työskentelystä.

Hakemuksesta tulee selvitä henkilön työpaikan yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite), koulutustausta, kokemus perheiden tai vanhempien kanssa työskentelystä ja/tai ryhmien ohjaamisesta sekä motivaatio koulutukseen hakeutumiseen.

Hakemus lähetetään 8.3.2019 mennessä sähköpostilla johanna.franska@mll.fi

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta: johanna.franska@mll.fi / 040 551 9637