Tukihenkilökoulutukset

Aika: 31.10.-22.11.2017
Paikka: Turku ja Vakka-Suomi

Syksyllä 2017

 

Ryhdy MLL:n vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle! Mukaan kaivataan kaikenikäisiä, hyväsydämisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa lasta, nuorta tai perhettä noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat toisiaan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä, jolloin voit tukihenkilönä hyödyntää myös omia mielenkiinnonkohteitasi ja osaamistasi.

Tukihenkilönä toimiminen edellyttää MLL:n tukihenkilökoulutuksen suorittamista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa vapaaehtoistoiminnan eettisiä periaatteita, vuorovaikutus-, tunne- ja kaveritaitoja sekä käydään läpi tyypillisiä haasteita ja keinoja niiden ratkaisemiseen. Kouluttajina toimivat MLL:n ammattilaiset. Koulutus on maksuton, eikä se vielä velvoita ryhtymään MLL:n tukihenkilöksi. Koulutuksen jälkeen kaikki tukihenkilöksi haluavat vapaaehtoiset haastatellaan tehtävään.

Turun 1. koulutus
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, 2. krs
Koulutus koostuu neljästä koulutuskerrasta:
Ti 31.10. klo 17.30–20.30
To 2.11. klo 17.30–20.30
Ti 7.11. klo 17.30–20.30
To 9.11. klo 17.30–20.30

Turun 2. koulutus: intensiivikurssi vain lasten ja nuorten tukihenkilöille (kurssilla ei käsitellä lapsiperheen tukihenkilönä toimimista)
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, 2. krs
Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta:
Ma 20.11. klo 17.30–20.30
To 23.11. klo 17.30–20.30
Ma 27.11. klo 17.30–20.30

Vakka-Suomen alueen koulutus
Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta:
To 16.11.2017 klo 17.30–20.00 Perhekeskus Ipana-Messissä (Rantakatu 15, Uusikaupunki)
La 18.11.2017 klo 10.00–16.00 Perhekeskus Ipana-Messissä (Rantakatu 15, Uusikaupunki)
Ke 22.11.2017 klo 17.30–20.00 Perhekeskus Mukulavintissä (Sairaalantie 2, Laitila)

Ilmoittautumiset kotisivujen lomakkeella.

Lisätietoja: MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan vastaava Katja Tamminen, p. 0445355160.

Tuettavan lapsen arjesta puuttuu usein kavereita sekä harrastus tai mielekäs tekeminen vapaa-ajalta. Pitkittyessään yksinäisyyden seuraukset voivat olla elinikäisiä. MLL:n tukihenkilötoiminnan avulla tuetaan lasta löytämään kavereita sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Kyseessä on hyvin varhainen tuki, jolla voidaan ehkäistä isompien ongelmien syntymistä myöhemmin. Myös uuden harrastuksen aloittaminen tukihenkilön kanssa voi vaikuttaa merkittävästi lapsen itsetunnon kehittymiseen ja fyysiseen terveyteen.

Tuettava nuori kaipaa usein luotettavan aikuisen tukea sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, itsenäistymisessä, mielekkään harrastuksen löytämisessä ja muissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevän tuen ansiosta nuori oppii ottamaan vastuuta omista asioistaan ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Tukihenkilö voi esimerkiksi tukea nuorta sopivan opiskelupaikan löytämisessä ja näin ehkäistä nuoren syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Tuettava lapsiperhe kokee usein tarvitsevansa arkeen piristystä, tukea ja aikuista juttuseuraa. Tuettavilta perheiltä puuttuu ehkä lähisukulaisten ja ystävien muodostama tukiverkosto, jolloin on mukavaa, kun tukihenkilö vierailee perheessä ja keskustelee, kuuntelee ja on mukana perheen tavallisissa puuhissa. Lapsiperheen tukihenkilöä nimitetään perhekummiksi ja hänen tehtävänä on tukea vanhemmuutta, ehkäistä vanhempien yksinäisyyttä ja kulkea perheen rinnalla arjessa olematta kuitenkaan lastenhoitaja, kodinhoitaja, terapeutti tai muu ammattilainen.

Tukihenkilönä olet mukana ennaltaehkäisevässä, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävässä toiminnassa. Toimiessasi tukihenkilönä saat MLL:n ammattilaisten tuen sekä luotettavan taustaorganisaation vapaaehtoistyöllesi. Tarjoamme myös jatkokoulutuksia ja virkistystapahtumia, mahdollisuuksia verkostojen ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen sekä näköalapaikan MLL: toimintaan lasten ja nuorten varhaisen ja ennaltaehkäisevän tukemisen parissa. Korvaamme myös tukihenkilöille toiminnasta mahdollisesti koituvia kuluja.