Toimintamuodot

MLL:n toiminnan kivijalan Varsinais-Suomessa muodostaa yhdistysten paikallinen vapaaehtoistyö. Piirin tehtävänä on auttaa yhdistyksiä onnistumaan vaativassa tehtävässään. Piirin toiminnassa on neljä keskeistä osa-aluetta:

 • vapaaehtoistyö lapsiperheiden arjen avuksi
 • nuorisotyö
 • kansalaisvaikuttaminen ja
 • ammatillinen palvelutoiminta

Nämä täydentävät toisiaan ja niiden kautta piirin luottamus- ja toimihenkilöt saavat hyvän käsityksen lapsiperheiden arjesta.

Vapaaehtoistyö lapsiperheiden arjen avuksi

Paikallisyhdistykset tekevät suuren määrän paikkakunnan lapsiperheiden tarpeista lähtevää vapaaehtoistyötä. Yhdistykset luovat myös runsaasti tilanteita, joissa lapsiperheet saavat vertaistukea toinen toisiltaa. Piirin tehtävänä on tukea yhdistyksiä tässä tehtävässä koulutuksen, tiedotuksen ja yhteistoiminnan avulla. Piirillä on myös omaa ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä kuten tukihenkilötoimintaa. Näistä voit lukea lisää kohdasta Lapsiperheille.

Nuorisotyö

Piirin nuorisotyön tärkeimpiä muotoja ovat tukioppilastoiminta, ehkäisevä päihdetyö ja tukihenkilötoiminta. Kaikkien näiden työmuotojen kohdalla tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen, muiden järjestöjen ja useiden muiden toimijoiden kanssa. Näistä voit lukea lisää kohdassa Nuorille.

Kansalaisvaikuttaminen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sopimus asettaa lapsen edun yhteiskunnassa etusijalle. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin tavoitteena on, että kuntien ja maakunnan päätökseteossa lapsen etu olisi keskeisellä sijalla sosiaalipolitiikassa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja kasvatuksessa sekä ympäristönsuunnittelussa.

Ammatilliset perhepalvelut

Verkostomainen työtapa ja kumppanuus kuntien ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu toimintaperiaatteisiimme. Täydennämme ja kehitämme lapsiperheiden kanssa tehtävää ammatillista työtä monipuolisten perhepalvelujemme kautta. Kun kuntien resurssit eivät riitä on tärkeää, että järjestö voi tarjota palveluja myös niille perheille, joilla on erilaisia vaikeuksia. Ammatillisista perhepalveluistamme voit lukea lisää kohdasta Kunnille ja yrityksille.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja
Janina Andersson
Puh. 040 509 8998
janina.andersson(at)mll.fi

Piirin toiminta voidaan jaotella seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Perhekeskustoiminta, joihin kuuluu kehittämisperhekeskus Marakatti Turussa sekä perhekeskustoimintaa kuntasopimusten kautta (Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo ja Raisio)
   
 • Nuorisotoiminta, johon kuuluu tukioppilastoiminta, ehkäisevä päihdetyö ja vanhempainillat.
   
 • Lastenhoitotoiminta, jota toteutetaan 11 kunnan alueella.
   
 • Tukihenkilötoiminta, johon kuuluu lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, kaveritoiminta, perhekummitoiminta ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta.
   
 • Ammatilliset perhepalvelut
   
 • Kehittämishankkeet, kuten Koko Suomi leikkii -hanke, Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke ja Työllisty järjestöön hanke.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin toimintaa kuvaavat seuraavat luvut (2014):

• 67 paikallisyhdistystä, joissa yhteensä 10971 jäsentä

• 1034 vapaaehtoista (ei sis. luottamushenkilöitä yhdistyksissä ja piirissä!)

• 68 137 tehtyä vapaaehtoistoiminnan tuntia

• perhekahviloita piirin alueella 77, joissa 38 639 käyntiä

• 231 kerhoryhmää, joissa 37 866 käyntiä

• 84 vertaisryhmää, joissa 4225 käyntiä

• tapahtumiin, retkiin ja leireihin osallistui 48 410 henkilöä