Perhekeskukset

Toiminta muotoutuu paikallisten tarpeiden ja osaamisen sekä yhdistyksen voimavarojen mukaan ja perustuu MLL:n yhteisiin valtakunnallisiin toimintalähtökohtiin ja malleihin. Paikallisyhdistykset järjestävät perheille ja nuorille avoimia kohtaamispaikkoja, vertaisryhmiä, kerhoja sekä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia useimmiten vapaaehtoisvoimin. MLL:n perhetoiminta tarjoaa perheille mahdollisuuden yhteiselle tekemiselle ja vaikuttamiselle.

Perhekeskustoimintaa voidaan järjestää myös kumppanuudessa kunnan, yhdistyksen ja piirin kesken. Sivupalkkiin on valittu ne perhekeskukset toimivat tällä periaatteella yhdessä fyysisessä tilassa.

MLL:n perhetoiminta on hyvinvointia tukevaa työtä, joka korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. Se tukee aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla väylän osallistua ja vaikuttaa oman alueensa asioihin ja palveluihin.

Lisätietoja piirin lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnasta
Katja Rippstein
Puh. 045-1326 736
katja.rippstein(at)mll.fi